Roušky 2020

11 Kvě

Foto

Poděkování z celého srdce

Složité a náročné situace, jako je pandemie koronavirové infekce, nám umožňuje prokázat velikost lidské sounáležitosti a ochoty pomoci. My všichni zaměstnanci Pelhřimovské nemocnice, bychom Vám chtěli poděkovat za ohleduplnost a pochopení při zavádění protiepidemiologických opatření, které jsme museli přijmout. Mnohem větší poděkování však patří za Vaši podporu nemocnici a zejména našich zaměstnanců, kterým jste v době nedostatku ochranných pomůcek poskytli duševní i materiální podporu. Od obchodníků, spolků, firem, sdružení obyvatel i od jednotlivců se sešly dary, které umožňují zvyšovat ochranu nás zaměstnanců. Vlna solidarity, kterou jste projevili, nám umožňuje vydržet všechna úskalí, a proto ještě jednou DĚKUJEME a přejeme pevné zdraví.

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, za trvalou podporu
Ing. Soňa Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví Kraje Vysočina – za iniciativu při zásobování