SDH MYSLOTÍN

FOTOGALERIE + VIDEO – SDH

Historie

sdh@myslotin.cz

První zmínka o založení sboru pochází z roku 1952. Přesné datum vzniku sboru nebylo možné vzhledem k nedochovaným záznamům zjistit. Jediným dostupným zdrojem byli pamětníci a doklad o finančním příspěvku pro sbor od tehdejšího ministerstva vnitra z již zmíněného roku. Zřizovatelem sboru se stal tehdejší MNV (městský národní výbor) v Pelhřimově, jehož místní částí (integrovanou obcí) Myslotín byl a je i v současné době. Do roku 1952 měl Myslotín společný hasičský sbor se sousedním Vokovem. Začátky samostatného sboru nebyly jednoduché. Bez vlastní techniky a několika málo hasičskými pomůckami vydrželi téměř 20 let. Jejich první hasičskou technikou se stala v roce 1969 požární stříkačka DS 16. V roce 1970 se dočkali i své první zděné hasičské zbrojnice. V dalších letech se podařilo zajistit novější požární výzbroj a výstroj. V roce 1985 vyměňuje sbor požární stříkačku DS 16 za PS 8 ( r.v. 1955). K té v posledních letech přibývá za výrazné finanční pomoci MěÚ Pelhřimov mnoho moderní požární výzbroje a výstroje, v roce 1998 nová hasičská zbrojnice a v roce 2001 i další požární stříkačka PS 12 ( r.v. 1976). Počet zakládajících členů sboru dobrovolných hasičů není přesně znám, ale pohyboval se okolo 10 mužů. Později se počet členů zvýšil, ikdyž sbor stejně jako jiné sbory prošel za dobu svého trvání menšími i většími generačními problémy. Současný sbor má 22 členů z nichž více jak 50 procent jsou hasiči do 40 let. O budoucnost sboru se tedy obávat nemusí. Celý sbor během své existence kromě pomoci svým spoluobčanům napomáhá zlepšení společenského života v malé obci. Družstvo mužů se za velké podpory celé obce každoročně účastní okrskových i pohárových soutěží v okrese Pelhřimov, kde zejména v kategorii pro požární stříkačku PS 8 dosahuje výborných výsledků. Dobré vztahy mezi vedením obce a sborem přináší možnost uspořádání různých společenských akcí jako jsou Pouťová zábava a Den dětí na kterém nechybí ukázka práce s hasičskou technikou. S velkým zájmem se také setkávají tzv. železné soboty, neboli pravidelný sběr starého železa.