Kaplička

Podle dochovaných historických zpráv z roku 1903 se na kapličce nalézaly zbytky
sgrafitové výzdoby a nápisy ANNO DOMINI 1607 a RENOWATVM 1730. Při rekonstrukci v roce 1730 byla dostavěna báň s lucernou.
Další informace o renovaci kapličky v minulosti odtajnila oprava, která proběhla
v roce 2012. V oplechování věžičky se našla skleněná lahvička se zprávou na svitku papíru. Ta sděluje, že v roce 1926 na opravě střechy kaple pracoval klempířský mistr Karel Dvorský se svým učněm Stanislavem Larvou. Na trámech se dále podařilo rozluštit: „Kaplička byla pobíjena roku 1885 (nebo 1883) Jan Hrubý, Tomáš Novotný z Rynárce.“Kaplička v Myslotíně v roce 2012 dostala novou střechu – plech byl nahrazen štípaným dřevěným šindelem. Dále byla provedena oprava omítek, výmalba a opraveny dveře. Vyčištěn byl i křížek před objektem.